DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU


Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 05/11/2018 tarih ve 896894 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

Asil Üyeler

 Resul TAŞTAN0 380 524 94 33resul.tastan@kultur.gov.tr
 Sabahattin PARLAK0 380 524 94 33sabahattin.parlak@kultur.gov.tr
 Kemal AKÇAY0 380 524 94 33kemal.akcay@kultur.gov.tr

Yedek Üyeler
Burhan BAYRAM0 380 524 48 12burhan.bayram@kultur.gov.tr
 İlhan Aslan0 380 541 25 06ihsan.aslan@kultur.gov.tr
Esra KARSLIOĞLU AKSOY0 380 524 94 33esra.aksoy@kultur.gov.tr


Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Telefon: 
0 380 524 91 33  
Fax:      0 380 524 91 62
E-Posta: iktm81@kultur.gov.tr
Adres   : Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hükümet Konağı Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Kat:2  81100 Merkez/DÜZCE