DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi Bilgilendirme...

18.07.2021 tarihinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yapılan düzenlemeyle eklenen Geçici 11. Madde ve 5. Madde kapsamında 25.09.2021 yayınlanan "BasitKonaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince daha önce Belediyelerce Özel İdarelerce belgelendirilen ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen tüm konaklama tesislerinin basitkonaklama turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Basit Konaklama Turizm İşletme Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Söz konusu konaklama tesislerinin, basit konaklama turizm işletme belge başvurularının Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yapması ve en geç  18.07.2022 tarihine kadar "Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi" alması zorunludur.

Belirtilen tarihe kadar belge başvurusunu yapmayan konaklama tesislerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili Belediye veya Düzce İl Özel İdaresi tarafından iptal edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.