DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmeleri Belge Ücreti İle Turistik Müessese Harcı

BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ VE PLAJ İŞLETMELERİ BELGE ÜCRETİ İLE TURİSTİK MÜESSESE HARCI

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 5 inci ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak Bakanlığımızca hazırlanan Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belge düzenlenen hallerde Bakanlığımızca belirlenen miktarda "Belge Ücreti" alınmakta ve ayrıca bunlardan 29.12.2019 tarihli ve 31349 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen bedeller üzerinden "Turistik Müessese Harcı” tahsil edilmektedir.

Bu kapsamda, Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin belgelendirilmesine ilişkin işlemlerde bu tesislere ilişkin başvurularda 2022 yılı için ekli listede belirtilen “Belge Ücreti” ile “Turistik Müessese Harcı” alınması kararlaştırılmıştır.

2022 Yılı Basit Konaklama Tesisi İle Plaj İşletmeleri Belge Ücreti Ve Harçları;

Belge Türü

Belge Ücreti (TL)

Müessese Harcı (TL)

Basit Konaklama Tesisi

500.00

514.80

Plaj İşletmeleri

500.00

514.80

Basit Konaklama ile Plaj İşletmesi Turizm İşletmesi Belgesi “Belge Ücreti” “Müessese Harcı” Belgelendirme Aşamasında Ödenecektir.