DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıkları Restore Ediliyor...

DÜZCE-AKÇAKOCA-2019-GÜLCAN ACAR (21).jpg

"Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2019 Mali Yılı Bütçesinden proje ve uygulama yardımı yapılacak taşınmazların belirlendiği Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu’nca alınan kararlar doğrultusunda, uygulama ve proje yardımı yapılması kararlaştırılan ve ekli listede yer alan ilimize ait 12 adet taşınmazın sözleşmeleri imzalanarak mevcut durum ve onarım öncelikleri tespit tutanakları hazırlanmış, projeleri onaylanmış ve hakkediş raporları düzenlenmiştir.
“Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca teknik, ayni ve nakdi olarak 302.745,00 TL yardım sağlanmıştır.

DÜZCE-AKÇAKOCA-2019-GÜLCAN ACAR (18).jpg

Bu bağlamda, İlimiz Akçakoca İlçesinde yer alan “Taşınmaz Kültür Varlıkları” proje yardımı başvuruları neticesinde; Nuray BERKER ve Mehmet DENİZ’e 27.070,00 TL, Akçakoca Pınar Yanı Camii Koruma Derneği’ne 3.902,00 TL, Serdar TEKİN’e 20.437,00 TL, Rasim TEKİN’e 22.996,00 TL, Fatih ÖZCAN’a 25.203,00 TL, Gaffur ERTÜRK’e 37.025,00 TL, Meral ALPARSLAN ve Mesut KARAMAN’a 15.533,00 TL, Macide KAVALA’ya 23.755,00 TL, Şükriye ERDAL’a 16.525,00 TL, Mehmet ŞİŞMANOĞLU ve İbrahim ŞİŞMANOĞLU’na 24.260,00 TL ve Derya Özlem ATASAYAR’a 6.039,00 TL yardım sağlanmış olup, proje uygulama yardımları kapsamında ise Düzce Merkez Konuralp Mahallesinde yer alan taşınmaz için Cem HATİPOĞLU’na 80.000,00 TL yardım sağlanmıştır.

DSC_4861.JPG

Sivil Mimari Cem Hatipoğlu