DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yönetmeliği'nin 18/3. maddesi gereği, idarenin merkezde ve taşra teşkilatlarında arabuluculuk komisyonu kurabileceği hususlarının düzenlendiği belirtilmiştir. İzah edilen mevzuat uyarınca iş ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda, dava şartı olarak işletilen arabuluculuk görüşmelerinde, Bakanlığımızı temsilen; görevlendirilen Arabuluculuk komisyonu ve iletişim bilgileri.

Asil Üyeler Yedek Üyeler
İLKNUR AYNAN
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Sabahattin PARLAK
İl Müdür Yardımcısı
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İhsan ARSLAN
Düzce Konuralp Müze Müdürü
Düzce Konuralp Müzesi Müdürlüğü
Kemal KARADEMİR
Şube Müdürü
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Gizem Duygu KURTOĞLU
Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü
Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Uğur DEMİR
Folklor Araştırmacısı
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü