DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Eş Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri, Oğulları ve Torunları Türbeleri

Eş-Şeyh Aliyyil Müslihittin Hazretleri Türbesi_Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (4).JPG

Rivayetlere göre (H. 862, M. 1484) senelerinde doğduğu ve Horasan’dan geldiği sanılmaktadır. Soy itibariyle Zeynel Abidin Oğullarından Bakir / Bakir’in oğlu, Yahya / Yahya’nın soyundan geldiği söylenmektedir.

Anadolu’ya gelerek Ankara’da Hacı Bayram Dergah’ında ve İstanbul Fatih Külliyesi’nde ilim tahsilinde bulunan Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri, Kastomonu’da meftun bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleriyle tanışıp arkadaş olmuştur. (H. 904, M. 1526) senesinde İstanbul-Ankara yolculuğunda Bolu’nun Elmalık köyünden geçerken büyük islam mutasavvıfı Halveti Tarikatı pirlerinden Şeyh Tokat-i Hazretlerinin dergahına uğrayarak 12 sene kalıp Tokat-i Hazretlerine hizmette bulundukları rivayetler arasında yer almaktadır.

Sonra Şeyh Aliyyü-l Müslahiddin Hazretleri, irşat nasihadde bulunmak üzere Çilimli ilçesi Yukarı Karaköy’üne gönderilir. Buranın o günkü adı “Kokabelli” imiş. Bu mubarek zat uzun bir süre burada insanları Kur’an’a ve islama davet etmiştir. Burada vefat etmiştir. Vefat ettiği yere türbesi yapılarak defnedilmiştir. Yol Tarifi

Eş-Şeyh Aliyyil Müslihittin Hazretleri Türbesi_Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (10).JPG