DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kutbu’l Aktab Halil Fevzi Hazretleri

Halil Fevzi Efendi Türbesi_Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2).JPG

Hacı Halil Fevzi Hazretleri Bulgaristan’ın Karnobat kazasında dünyaya gelmiştir. 1877 yılında on üç yaşındayken Türkiye’ye gelip Düzce Muhacir Taşköprü köyüne yerleşmiştir. On bir kardeşin en küçüğü olan H.Halil Fevzi Hazretleri yirmi dokuz yaşında İstanbul Fatih Medresesi’nde ilmini tamamlayıp müderris olmuştur. Aynı yıl Ramazan ayında Edirne Selimiye Camii’ne vaiz olarak görevlendirilmiştir. Bir yıl sonra hacca gitmiş, dönüşte Düzce’de kürsü vaizliğine atanmıştır. O zamanki Düzce Belediye Reisi Mahmut Ağa’nın kızı ile izdivaç etmiştir. Bu evlilikten dört çocuğu olmuştur. Daha sonra İstanbul Erenköy’de bulunan M.Esad Erbili Hazretlerine intisap etmiştir. Yetmiş iki gün sonra kendilerine irşat vazifesi verilmiştir. 1925’ten 1938 yılına kadar Düzce Büyük Camii kürsü vaizliğini sürdüren ve Altın Silsile’sinin otuzdörtüncü halkası olan Kutbul-Aktab Halil Fevzi Hazretleri 1938 yılında memleketin manevi irşadına başlamıştır. Nakşi ve Kadiri tasavvufu yolunda çok büyük hizmetleri olup, 29 Kasım 1950 yılında merhum M.Esat Efendi’nin halifeliğini yürütürken ahirete intikal etmiştir. Türbe Düzce Şehir Mezarlığı’nda bulunmaktadır. Kaynak: Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivi

Halil Fevzi Efendi Türbesi_Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (14).JPG

Halil Fevzi Efendi Türbesi_Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (15).JPG

Halil Fevzi Efendi Türbesi_Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2).JPG