DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Prusias ad Hypium Antik Kenti

Konuralp kentinin de içinde bulunduğu bölge Herodot, Xenophon ve Strabon gibi antik çağ yazarlarına göre M.Ö. 1200-700 yılları arasında Trakyalı halkların yurdu olarak anılır. Klasik dönemde Megaralılar tarafından ‘’Kieros’’ ismi ile kurulduğu bilinmektedir. M.Ö. 183’te Bithynia Kralı I Prusias tarafından ele geçirilen kent Melen (Hypium) çayının üstündeki Prusias anlamına gelen ’’Prusias ad Hypium’’ adını alır. Bölge M.Ö. 74 yılında Bithynia Kralı IV. Nikomedes’in döneminde Roma yönetimine geçer. M.S. I. yüzyılda gelişmeye başlayan kent, M.S. II. ve III. yüzyıllar arası sosyal refahta doruğa çıkmıştır.

Antik kentte ele geçen ithaf yazıtlarında, Prusias Ad Hypium Kenti’nin su kemerleri, agora, boule, tiyatro, hamam gibi diğer birçok önemli anıtsal yapılarının birçoğunun bu dönemlerde inşa edildiği bilinmektedir. Ortaçağda da kent hakkında yazıtlar ve dini toplantı kayıtlarında zengin bilgi elde edilmektedir. Erken Hristiyanlık dönemi ve sonrasında da kent canlılığını devam ettirmiştir. Prusias ad Hypium, Orhan Gazi’nin komutanlarından olan Konur Alp Bey tarafından 1323 yılında ele geçirilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. img201707111612270.jpg Prusias ad Hypium Antik KentiAntik Tiyatro; Halk arasında kırk basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro, Helenistik Çağ’da (MÖ 300-30) yapılmıştır. Eklemeleri Roma Dönemi’ne (MÖ 30-MS 300) aittir. Prusias ad Hypium Antik Kent’inde bulunan ve iki kademeli olan tiyatronun sahne arkası duvarı ile ikinci kademenin oturma sıralarının bir bölümü günümüze ulaşmıştır. Ayrıca sağ ve soldan giriş çıkışları sağlayan tonozlu geçitleri de toprak üstündedir. Tiyatronun sahne arkası binasının uzunluğu 144 ayak, genişliği 48 ayaktır. 

Tiyatronun birinci kademesinde oturma sıraları görünmüyorsa da yaklaşık 17 oturma sıralık bir boyuta sahiptir. Orta yoldan çok dik merdivenlerle bağlanan ikinci kademenin 15 sırası yerinde olmakla birlikte, aslında 4 sıralık daha yer vardır. Böylece tiyatro yaklaşık toplam 36 oturma sıralıdır. Işınsal yol kenarlarındaki sıra başlarına aslanpençeleri işlenmiştir. Işınsal yol basamakları ile süslemeleri Side Tiyatrosu’nda görüldüğü gibi uzunca tek bir taştan yapılmıştır. 5.978 m2 alana sahip, 100 metre uzunluğunda, 74 metre eninde bir alana yayılan tiyatronun kapasitesi yaklaşık 10.000 kişiliktir.Atlı Kapı; Birinci grup anıt eser Atlı Kapı ve uzantısı surlar, Prusias ad Hypium Antik Kent’inin giriş kapısıdır. Sur duvarları farklı dönemlerde onarım sırasında yazıtlı devşirme malzemeler kullanılmıştır. At kabartmalı kapı lentosu yerel kalker malzemeden yapılmıştır. Lento üzerinde at tasviri, Grekçe bir yazıt bulunan ve bir Prusiaslı’nın annesine yaptırdığı mezar steli yer almaktadır.Kemerkasım Su Kemerleri; Şehrin eski su tesisatından kalma 11 adet istinat ayağı günümüze kadar gelebilmiştir. Üzerinden geçen su kanallarını taşıdığı sanılan su kemerleri moloz taş ile yapılmıştır.

Su Kemerleri (13).JPG


Roma Köprüsü;
 Köprü Roma Dönemi’ne aittir. Mevcut ölçüleri 4.80x30.25x3.17, gerçek ölçüleri 4.80x39.20x3.17 metre ebatlarındadır. Özelliği hiç harç kullanılmadan beyaz mermer blokların bir araya getirilmesi ile yapılmış olmasıdır.
Batı Sur Duvarları; 4.70 m yüksekliğinde 118 m uzunluğundadır. Surun batı ucunda devşirme blok taşlar ile örülmüş giriş bulunmaktadır. Surlarda kesme blok taşlar kullanılmış ve harçsız olarak yapılmıştır. Sur duvarları Helenistik ve Roma Dönemlerine ait olmakla beraber Doğu Roma Dönemi’nde onarımlar sırasında devşirme olarak bomos ve diğer mimari parçalarda kullanılmıştır.

IMG_1219.JPG