DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yabalı Dede Türbesi

Rivayete göre Yabalı Dede olarak anılan bu zat, bir ağanın yanında çobanlık yaparmış. Ağa katıldığı savaşta cephede yanında çobanlık yapan bu zatı yabasıyla birlikte görür. Savaş esnasında çobanın yabasından kopan dişi gören ağa, bu dişi yanına alır. Savaş sonrasında köyüne dönen ağayı ahali tebrik eder. O da, asıl tebrik edilmesi gerekenin kendisi değil, yanında çobanlık yapan Yabalı Dede olarak anılan bu zat olduğunu söyler. Ağa, savaştan döndüğünde yanında getirdiği yabanın dişini, çobanın her zaman yanında bulundurduğu yabaya monte ettiğinde onun da bizzat savaşta olduğu ve onun katkılarıyla bu savaşın kazanıldığı anlaşılır. Bunun üzerine bu kişinin önemli bir zat olduğu ahali tarafından bilinmiş olur. Yabalı Dede “Benim elbisemi nerede görürseniz oraya beni defnedin.” der. Yine bir gün çobanlık yaparken, harman zamanı şu anda türbesinin olduğu alanda vefat eder. İlk zamanlar bu zat için yapılan türbenin üzeri sazlık iken, ilerleyen zamanda ahşaptan yapılmış, 1993-1995 yılları arasında betonarme yapı olarak genişletilerek ve düzenlemesi yapılarak bugünkü haline getirilmiştir.

Günümüzde türbenin bulunduğu alanda her yıl Hıdrellez etkinlikleri yapılmaktadır. Eskiden beri ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yöre halkı türbenin bulunduğu alana yağmur duası için gitmektedir. Muradı olanlar da türbeye gidip istekle bulunmaktadırlar. img201707111612270.jpg Yabalı Dede Türbesi

Türbeyle ilgili anlatılan çeşitli rivayetlerden bir tanesi de şöyledir: “Kıbrıs Harbi olduğu dönemde türbenin bulunduğu alandan havaya bir ateş topunun yükseldiği, bu ateş topunun savaşın bitiminde tekrar türbeye geri döndüğü” anlatılmaktadır. Türbe, Düzce Merkez Paşakonağı köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Kaynak: Paşakonağı Köyü Muhtarı Metin KILIÇ (8 Kasım 2017)