DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce'de Bölgesel Kalkınma: Kültür ve Doğa Turizmi Fırsatlar ve Sorunlar Çalıştayı Düzenlenecektir.

Bölgesel Kalkınmada Kültür Ve Doga Turızmı  Fırsatlar Ve Sorunlar Çalıştayı_001 (1).jpg

20-21 Haziran tarihlerinde TR42 bölgesindeki turizm değerlerinin yerel bazda potansiyellerinin katma değerinin arttırılmasına yönelik, bölgesel bir destinasyon olgusu ile turizm pazarına sunulmasının yol haritasının belirlenmesi amacıyla “Bölgesel Kalkınma: Kültür ve Doğa Turizmi Fırsatlar
Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ortaklığı ile düzenlenen çalıştay, Düzce Valiliği tarafından yürütülen “BSB117-Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Kültür Turizminin Geliştirilmesi” projesi kapsamında sınır ötesi semineri etkinliği kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Çalıştay, TR42 Bölgesindeki turizm aktörü kamu, üniversite, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının yerel bazda hayata geçirdikleri çalışmaların etkili örneklerinin geliştirilerek sektörün gelişmesine katkı sağlayacak kararların hazırlanması ve uygulanmasına kaynaklık etmesi, disiplinleri bir araya getirerek bu ortak hedef için düşünme atmosferi oluşturacaktır.

Sınır ötesi katılımcılar ile birlikte bölgesel turizm kalkınması adına katkı sağlayacak olan etkinlikte; akademisyenler, uzmanlar, uygulayıcı ve karar vericilerin bilgi birikimlerini ve araştırmalarını paylaşacakları ve bölgesel turizm potansiyelinin bir paket olarak değerlendirilmesine katkı sağlayacak mevcut yaklaşımlar ve yöntemlerin etkinliğinin yanı sıra, muhtemel alternatif yöntemleri de tartışacakları ve daha uygun ilke ve uygulamalar üzerine düşünmeye teşvik edilecekleri bir platform oluşturulacaktır.

Programın birinci gününde katılımcılar tarafından tanıtım ve iyi uygulama örnekleri sunumları gerçekleştirilecek olup; programın ikinci günü “Bölgesel Kalkınma : Kültür Ve Doğa Turizmi Fırsatlar ve Sorunları” Çalıştayı düzenlenecektir.

ÇALIŞTAY PROGRAMI

20 Hazi̇ran 2019

1. Gün Programı

09:00-09:30 Kayıt

1- Oturum: Açılış

09:30-09:35 Musa ZEKİ –  Düzce İl Özel İdaresi̇ Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Çalıştay Programı Bilgilendirme

09:35-09:45 Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU –Marka Genel Sekreteri Açılış Konuşması

09:45-09:55 Dr. Zülkif DAĞLI – Düzce Valisi Açılış Konuşması

09:55-10:15 Doç.Dr.Bilsen BİLGİLİ – Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇ Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ ve Otelci̇li̇k Yüksekokulu Müdürü Turi̇zmde Deği̇şen Terci̇hler, Değer Odakli Doğa ve Kültür Turi̇zmi̇

10:15-10:30 Dr. Öğr.Üyesi Süleyman AĞRAŞ – Düzce Üni̇versi̇tesi̇ Akçakoca Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ ve Otelci̇li̇k Yüksekokulu TR42 Bölgesi̇ Kültür ve Doğa Turi̇zmi̇ Desti̇nasyonlari

10:30-10:45Öğreti̇m Görevli̇si̇ Dr.Züleyhan BARAN - Düzce Üni̇versi̇tesi̇ Akçakoca Meslek Yüksekokulu TR42 Bölgesi̇ Gastoromi̇ ve Yemek Kültürü

10:45-11:00 Dr. Öğr. Üyesİ Ayhan KARAKAŞ – Bartın Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Kültürve Doğa Turi̇zminde Güncel Sorunlar

11:00-11:15 Cem BAYRAK – MARKA Koordinatörü TR42 Bölgesi̇ Turi̇zmi̇ni̇n Yapisi, Gelecek Öngörüleri̇ ve Öneri̇ler

11:15-11:30 Sibel BOZDAĞCI - İpek Yolu Beledi̇yeler Bi̇rli̇ği̇ Müdürü İpek Yolu Desti̇nasyon Çalışması

11:30-11:45 Çay Kahve Arası

2. Oturum: İl Kültür ve Turi̇zm Müdürlükleri̇ Sunumlari

11:45-11:55 Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sunumları

11:55-12:05 Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sunumu

12:05-12:15 Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sunumu

12:15-12:25 Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sunumu

3. Oturum : Özel Sektör Sunumlari

12:25-12:35 M.Fırat OKTAR TÜRSAB Sunumu

12:35-12:45 İsmai̇l ŞAHİNBAŞ İZ TV Özel Sektör Sunumu

12:45-12:55- Yusuf GEZER İsababa Tur Operasyon Müdürü- Özel Sektör  Sunumu

12:55-13:05 Mesut ÖNDER İşletmeci̇ Kazan Projesi̇ Sunumu

13:05-13:15 Sevil GÜLSOY Düzce Eko Turi̇zm Sunumu

13:15-14:30 Öğle Yemeği

14: 30-15:45 Çaliştay 1.Oturum

15:45-16:00 Çay Kahve Arası

16:00-17: 30 Çaliştay 2.Oturum

21 Hazi̇ran 2019

2. Gün Programı

09: 30-10:30 Yurt Dışı Katılımcı Sunumları

10:30-10:50 Çay Kahve Arasi

10:50-12:20 Çalıştay 3. Oturum

12:20-14:30 Öğle Yemeği

14:30-19:00 Sosyal Program (15:30 – 16:00 Konuralp Anti̇k Ti̇yatro  / 16:30-17:00 Efteni̇ Gölü / Güzeldere Şelalesi̇ 17:30-18:30 / 19:00 Düzce Merkez Veda)