DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 2003 yılında yapılan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine 2006 yılında taraf olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü sözleşmeye taraf olunmasının ardından icracı birim olarak belirlenmiş ve Ülkemiz sınırları içinde bulunan somut olamayan kültürel mirası korumak amacıyla envanter çalışmalarına başlamıştır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri olmak üzere iki çeşit envanter çalışması yürütülmektedir.

Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.

Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.), Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.), Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, Nevruz, vb. kutlamalar), Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk meteorolojisi vb. ), El sanatları geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi) gibi konular Somut olmayan Kültürel Mirasın Çalışma alanlarına girmektedir.

Bu kapsamda; Müdürlüğümüz koordinasyonunda diğer ilgili kurumlarında katkılarıyla oluşturulan Somut Olmaya Kültürel Miras Komisyonu yılda 2 dönem halinde bir araya gelerek İlimizin Somut Olmayan Kültürel Miras unsurlarını belirlemeye çalışmaktadır.

Şu ana değin bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda “Kaplan Dede Dağı Yağmur Duası” İl Envanteri ve Ulusal Envantere, “Gravür Sanatı” İl Envanterine kayıtları yapılmıştır.