DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Turizm İşletmelerine Çağrı...

İlimizdeki Turizm İşletmelerine Exceltour Projesi Kapsamında “Avrupa Mükemmeliyet Sertifikası” Verilecektir...

Avrupa Birliği - Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı Çerçevesinde Desteklenen “EXCELTOUR- Business Excellence in Tourism” Projesi 3 Temmuz 2020 tarihinde başlamış ve 02 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanacaktır. İşletme Bilgi Formu 

Proje kapsamında; Karadeniz Bölgesindeki 6 ülkeden kurumlar (kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütleri) proje ortağıdır.  Lider Kurum Yunanistan Teknik Odası – Doğu Makedonya Şubesi’dir. Düzce Valiliği projenin Türkiye ortağıdır.

‘’EXCELTOUR’’ projesiyle, 5 ülkeden 6 ortak, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) geliştirdiği ve uluslararası kabul görmüş ‘’Mükemmellik Modelini’’ kullanarak, turizm KOBİ’lerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere ‘’İş Mükemmelliği’’ kavramını tanıtıp uygulayacaklardır.

Proje kapsamında Düzce il sınırları içinde faaliyet gösteren 10 Turizm işletmesi (otel, restoran vb.) personel ve yetkilisine proje faaliyetleri kapsamında eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmeti verilecektir. 6 ay sürecek tüm süreç boyunca işletme çalışanlarına ve idari personeline yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanacaktır. Ayda ortalama 4 gün sürecek çalışmalar, işletme adresinde yapılacak olup, ilgili personelin katılımı önem arz etmektedir. Bu faaliyetler sonucunda başarılı olan işletmeler EFQM sertifikasyonundan faydalanmak üzere sınava girecektir, masraflar proje bütçesinden karşılanacaktır.

EFQM Sertifikasyonu özellikle AB ülkelerinden gelen turistler için kalite belgesi niteliği taşımaktadır. Bir işletmenin diğerine karşı tercih edilmesinde önemli bir rol oynayan bu sertifikasyona sahip işletmeler proje vasıtasıyla tanıtılarak, belge sahibi işletmeler listesinde yerlerini alacaktır. Böylece bu tesisler uluslararası ağlarda da yerlerini almış olacaklardır. 

Projeye dahil olmak isteyen gönüllü işletmeler başvuru formunu doldurarak duzceabprojeler@gmail.com adresine mail atacaklardır. 

Başvuruda bulunan işletmeler arasından en az 2 yıldır faaliyette olan,  işletme yapısı kendisine ait veya uzun süreli kontratı olan, yönetim düzeyinde katılım gösteren, istekli ve gönüllü, aralarında İngilizce bilenlerin de olduğu 10 ve üzeri personele sahip, işletmesine yatırım yapabilecek kaynaklara ve vizyona ve turizm işletme belgesine sahip başvuru sahiplerine öncelik tanınacaktır.