DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Go Türkiye İller ve Destinasyonlar Toplantısının 2.'si Gerçekleştirildi...

Düzce, Destinasyon Paydaşlarıyla Turizmi Geliştirmek İçin Toplandı
Düzce, Uluslararası Tanıtım Platformu Go Türkiye’de Yerini Aldı...

2021 yılında hayata geçirilen iletişim stratejileri çerçevesinde, uluslararası alanda destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını desteklemek amacıyla, Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde " İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" adı verilen organizasyon kurulmuştur. Kurulan bu organizasyon kapsamında Düzce’de turizm adına faaliyet gösteren paydaşlarla (Resmi kurumlar, yerel yönetimler, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşları, v.s) işbirliği modelinin geliştirilmesi, ilimizin kendini çok daha güçlü bir şekilde tanıtmasının sağlanması ve ülkemiz turizm tanıtımının resmi platformu yapısına kavuşturulan “GoTürkiye” tanıtım platformu üzerinden ilimizin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması için kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır.

Müdürlüğümüz koordinasyonunda 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 13.00'de Düzce turizm paydaşlarının katılımıyla görüntülü Microsoft Teams toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda; İlimizin turistik ürünlerinin mevcut durumu, bu ürünler hakkında yapılan çalışmaların durumu, turizm faaliyetleri ve tesisleşmenin önündeki sorunlar, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile öncelikli olarak ele alınması ve gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar tartışılmıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdür V. Sabahattin PARLAK, turistik ürünlerimizin ortaya çıkarılmasına ilişkin yatırıma uygun alanlar, Konuralp Antik Tiyatroda devam eden kazı çalışmaları, turistik güzergahlar üzerinde bulunan yolların durumu vb. bilgiler vermiştir. Yeni turizm türlerinin hangi bölgelerde uygulanması gerektiği, turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi konuları görüşülmüştür.

11.03.2020 İller ve Destinasyonlar Toplantısı Resim.png

Yatırım planlamasının bir an önce yapılarak harekete geçilmesi gerektiğinde mutabık kalınmıştır. Fakat bu noktada hangi yatırımlara öncelik verilerek hangi adımların izleneceği konusunda tüm paydaşların fikirlerinin alınarak ortaklaşa karar alınması gerektiğine karar verilmiştir.

Tüm turizm paydaşlarımızla ortak akıl ve sinerji yaratacak stratejilerin ortaya çıkarılması ve ortak kararlar alınarak turizm geliştirme çalışmalarının belirlenmesi için 3 hafta içinde Düzce turizm paydaşları ile tekrar toplantı düzenlenecektir.