DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZCE’nin Dokuz Adet “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru” Ulusal Envantere Alındı…

DÜZCE’nin Dokuz Adet “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru” Ulusal Envantere Alındı…

Ulusal Envantere Alınan Dokuz Unsurumuz; Kaplan Dede Dağı Yağmur Duası, Kabartma Sanatı/Gravür, Savatlı Gümüş İşlemeciliği, Çerkez Kemençesi Yapımcılığı, Aşta ve Aşta Kesme Usulü, Efteni Gölü Efsanesi, Düzce Leperüş Oyunu, Kaldirik Otu, Melengücceği Tatlısı’dır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru.jpg

Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda illerde oluşturulan “İl Tespit Komisyonları” vasıtasıyla yürütülmektedir.

İllerde bulunan “Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonları” yılda iki kez toplanmakta ve Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri ile Yaşayan İnsan Hazinesi Türkiye Ulusal Envanteri için illerinden belirledikleri teklifleri değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne sunmaktadırlar.

Müdürlüğümüzce bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında “Düzce Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonu”nca dosyaları hazırlanarak değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilen 9 (dokuz) unsurumuz Bakanlığımızca uygun görülerek “Ulusal Envanter Listesi”nde kayıt altına alınmıştır.

Bu unsurlarımız şunlardır;

Kaplan Dede Dağı Yağmur Duası, Kabartma Sanatı/Gravür, Savatlı Gümüş İşlemeciliği, Çerkez Kemençesi Yapımcılığı, Aşta ve Aşta Kesme Usulü, Efteni Gölü Efsanesi, Düzce Leperüş Oyunu, Kaldirik Otu, Melengücceği Tatlısı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, ilimizin kültür hayatına katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları”nı tespit ve kayıt altına alınması için yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.