DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıkaya Mağarası "Kesin Korunacak Hassas Alan" Olarak Tescil ve İlan Edilmiştir.

İlimiz Yığılca İlçesinde bulunan Sarıkaya Mağarası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20.03.2021 tarih ve 3727 Karar Sayısı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak Tescil ve İlan edilmiştir.

İlimiz Yığılca İlçesi sınırlarında bulunan Sarıkaya Mağarası Bölgesi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Sarıkaya Mağarası, Düzce’nin Yığılca ilçesinin 5 km kuzeybatısında bulunan Sarıkaya köyünün 1,5 km kuzeydoğusunda yer alır. Paleosen-Alt Eosen yaşlı kireç taşları içinde yarı yatay eğimli olarak gelişmiş, düden konumlu, yarı aktif fosil bir mağaradır. Mağara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından I. Derecede Sit Alanı olarak tescil edilmiş olup, Sarıkaya Mağarası Bölgesi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 20.03.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescil ve ilan edilmiştir.


Batı Karadeniz Bölümünün en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, kireçtaşları ve kumtaşlarının kontağında kireçtaşlarının doğrultusu ve dağılımı yönünde eğimli olarak gelişmiştir. İki birimin dokunağında zayıf zondan giren su, bir yandan kireç taşlarını eritmiş, diğer yandan alttaki gevşek marn ve kumtaşlarını fiziksel olarak aşındırmıştır. Kireçtaşları ve kumtaşlarında derine doğru kazılma ile oluşan Sarıkaya Mağarası aynı zamanda bir su geçiş yoludur.

Toplam uzunluğu 717 m olan mağaranın ana galeri uzunluğu 510 m, genişliği 80 m, boyu 75 m, tavan yüksekliği 15-40 m’dir. Salonda iki gelişim dönemine ait fosil ve genç damlataş şekilleri bulunmaktadır. Salonun ortasında Aksu Çayı’ndan gelen derenin oluşturduğu küçük bir şelale ve ikinci evreye ait bir kanyon-vadi bulunmaktadır ve ilk oluştuğu bölümden 17 m ve gittikçe artan bir derinliktedir. Melen Çayı tarafından derince yarılmış plato karakterinde bir düzlüğün üzerinde düden konumunda bulunan mağara, yakın çevresinin yüzey sularını toplayarak Aksu Mağarası ile Melen Çayı’na boşaltır.