DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

15-22 Nisan Turizm Haftası

Turizm konusunda toplumda farkındalığı arttırmak ve turizm bilinci oluşturmak, iç turizmi canlandırmak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını  sağlamak  amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında “Turizm Haftası” kutlanmaktadır.
Ekran Görüntüsü (197).png

Ülkemiz, tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlemektedir. Marka şehirlerden gastronomiye, arkeolojiden tesisleşmeye, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine, turizm için atılan her adım Türkiye’yi uluslararası arenada lider bir ülke konumuna yükseltme amacını taşımaktadır. Bu hedefe ulaşmada gerçekleştirilen etkinliklerle turizm bilincinin ve farkındalığının toplumda yaygınlaşmasını sağlayarak, ciddi bir katkı sağlayan Turizm Haftası kutlamaları İlimiz için de ayrı bir önem taşımaktadır.

Bu bağlamda bölgenin en önemli turizm destinasyonu olmaya aday Düzce’de, turizmin bütün bir yıla yayılması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını turizme kazandırmak ve bunu kalıcı hale getirmek amacıyla 2021 yılı "Turizm Yılı" olarak ilan edilmiş, yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin planlaması, uygulanması ve koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülmektedir.

Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörünün gelişmesi sadece ilimizin değil bölgemiz ve ülke ekonomimizin daha ileri seviyelere taşınmasına, kişi başına düşen milli gelirin artmasına dolayısıyla da refah düzeyinin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda Düzce’nin sahip olduğu kültür ve turizm potansiyellerinin Ülkemiz ve bölgemiz turizm sektöründeki gelişimine katkı sağlamasını ve 15-22 Nisan Turizm Haftasının hayırlara vesile olmasını dileriz.