DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce'nin Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklerine Ait Görseller Turizm İşletmeleri, Kafe ve Restoranların Görünür Alanlarında Oluşturulacak "Turizm Köşelerinde" Yerini Alıyor...

  • Afiş-1-_1_.jpg
  • Afiş-1-_2_ (1).jpg
  • Afiş-1-_7_ (1).jpg
  • Afiş-1-_6_.jpg
  • Afiş-1-_8_.jpg
  • Afiş-1-_9__1.jpg
  • Afiş-1-_10_.jpg


Afiş-1-_1_.jpg

İlimizin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını turizme kazandırmak ve bunu kalıcı hale getirmek amacıyla 2021 yılı “Turizm Yılı” ilan edilmiş, yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde çalışmaların yürütülmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, konaklama tesisleri, restoran, kafe vb. alanlarda “Turizm Köşesi” oluşturularak toplumda farkındalığı arttırmak ve turizm bilinci oluşturmak, iç turizmi canlandırarak halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla, Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan, Düzce Kalkınma ve Tanıtma Vakfı destekleriyle bastırılan ilimizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerine ait görseller, başta turizm işletme belgeli tesisler olmak üzere, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür V. Sabahattin PARLAK, tarafından ziyaret edilerek yetkililerle paylaşılmıştır.

Afiş-1-_7_ (1).jpg