DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce İl Tanıtım ve Geliştirme Programı Çerçevesinde Yürütülen Çalışmalar Kapsamında Kurul Üyeleri 8 Şubat 2022 Salı Günü Bir Araya Geldi...

Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde yürütülen "İl Tanıtım ve Geliştirme Programı" kapsamında, Valiliğimizce oluşturulan “Düzce İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu” Vali Yardımcımız Sayın Süleyman Hürrem AKSOY’un Başkanlığında, Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde 8 Şubat 2022 Salı günü kısa vadeli plan görüşmeleri  çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Düzce İl Tanıtım ve Geliştirme Programı ve Kurulunun sürdürülebilir bir iş birliği modeli içerisinde çalışmasını teminen bir araya gelen kurul üyeleri; “İlin Kısa Vadeli Planı”, “Kısa Vadede Tanıtımı Yapılacak turizm Unsurlarının Belirlenmesi”, “Görev Atamaları”, “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı Kurumsal Platformu”nun tanıtımı vb. konular hakkında istişarede bulundular.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde, İl ve alt destinasyonlarımızın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, illerin tanıtımına yönelik olarak sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve bütünleşik hale getirmek, İlin tüm paydaşlarının tanıtıma ilişkin yürüttükleri faaliyetlerde koordinasyon sağlamak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını teşvik etmek, sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve pazarlama organizasyonu modeli oluşturmak ve destinasyonun dijital dünyada görünür kılınması amacıyla İl Tanıtım ve Geliştirme Programı (İTGP) hayata geçirilmiştir.