DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Kültür Turizminin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Yabancı Yetkililer Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkını Ziyaret Etti...Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği programı tarafından hibelendirilen “BSB 117 - CULTOUR BSB Karadeniz Havzasında Sürdürülebilir Kültür Turizminin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında program otoritesinin Romanya’daki Ortak Teknik Sekretarya biriminden yetkililer Düzce Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Romanya Ortak Teknik Sekretarya Proje Sorumlusu Georgiana Bratu, İletişim birimi sorumlusu Jesica Papusa, Finansal sorumlu Magdalena Morosan ile görüşme gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sabahattin PARLAK proje çerçevesinde ilimizi ziyaret eden yetkililere Gölyaka ilçemizde bulunan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkını göstererek görüşmelerde bulundu.

Proje kapsamında; Karadeniz Bölgesindeki 5 ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Ukrayna) 6 kurum proje ortağıdır.  Lider Kurum Yunanistan Teknik Odası – Doğu Makedonya Şubesi’dir. Düzce Valiliği projenin Türkiye ortağıdır.

‘’EXCELTOUR’’ projesiyle, 5 ülkeden 6 ortak, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) geliştirdiği ve uluslararası kabul görmüş ‘’Mükemmellik Modelini’’ kullanarak, turizm KOBİ’lerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere ‘’İş Mükemmelliği’’ kavramını tanıtıp uygulayacaklardır.

Proje kapsamında Düzce il sınırları içinde faaliyet gösteren 10 Turizm işletmesi (otel, restoran vb.) personel ve yetkilisine proje faaliyetleri kapsamında eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

EFQM Sertifikasyonu özellikle AB ülkelerinden gelen turistler için kalite belgesi niteliği taşımaktadır. Bir işletmenin diğerine karşı tercih edilmesinde önemli bir rol oynayan bu sertifikasyona sahip işletmeler proje vasıtasıyla tanıtılarak, belge sahibi işletmeler listesinde yerlerini alacaktır. Böylece bu tesisler uluslararası ağlarda da yerlerini almış olacaklardır.