DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda “Sürdürülebilir Turizm Belgelendirme Süreçleri” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda “Sürdürülebilir Turizm Belgelendirme Süreçleri” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunun 30.’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; ‘' Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı ile işbirliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlanması amacıyla, Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilir." hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımızın 15.11.2022 tarihli Genelgesi gereği, tüm konaklama işletmelerinin, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi,  ülke  turizm  ürünlerinin  uluslararası  alanda  tanıtılması  ve  pazarlanmasına  katkı sağlanması  amacıyla Türk  Akreditasyon  Kurumundan  akredite  ve  uluslararası  faaliyette  bulunan denetim firmaları aracılığıyla sürdürülebilir turizm sertifikası programı hayata geçirilmiştir.

Bu çerçevede, sertifika sürecinin hızlandırılması ve uygulanması amacıyla, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının ev sahipliğinde 9 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14.00'de ilimizde yer alan konaklama işletmelerine yönelik “Sürdürülebilir Turizm Belgelendirme Süreçleri” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Top._1.jpg

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Top._5.jpg

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Top._4.jpg

Sürdürülebilir Turizm Sertifikası Top._8.jpg