DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizin Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Taşıyıcıları Sanatçı Tanıtma Kartı Sahipleriyle 12 Eylül 2023 Tarihinde Bir Araya Geldik…

İlimizin Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Taşıyıcıları Sanatçı Tanıtma Kartı Sahipleriyle 12 Eylül 2023 Tarihinde Bir Araya Geldik…

DSC_2714.JPG

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın İlknur AYNAN’ın Başkanlığında, 12 Eylül 2023 Salı günü, Somut olmayan kültürel mirasın belirli unsurlarının icra edilmesi ile yeniden yaratılması için gerekli bilgi ve becerilere haiz olan ve bunların aktarımını sağlayan farklı icra dallarında faaliyet gösteren Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçımızla bir araya geldik.

Ortak bir vizyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda, İlimizin kültür ve sanat hayatının geliştirilmesi amacıyla planlanacak kısa ve uzun vadeli hedefler ve amaçlar, toplumun kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımının teşvik edilmesi, SOKÜM sanatçıları ve kültürel aktörlerle iş birliğinin geliştirilmesi, düzenlenecek etkinlikler ve programlar ile genç yeteneklerin desteklenmesi konuları üzerine görüş ve öneriler alınmıştır.

Toplantıya, Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçı Tanıtma Kartı Sahipleri, Harun ÇATANA (Takunya Yapımı), Nükhet ACAR (Hasır Dokuma), Meral ÇARIKÇI KABA (El Nakışı), Mustafa YALDIZ (Ebru), Aykut KAP (Akordeon),  İbrahim ÖZTÜRK (Pheceg Yapımı-Kafkas Halk Dansları Müzik Aleti), Kerim DURKAL (Bıçakçılık), Yunus KARA (Halk Şairi), Ecevit KAÇMAZ (Sepet Yapımı), Recep ERBAY (Sepet Örücülüğü), Canan HORUZ (Bağlama Yapımı), Hüseyin GÖK (Zakir), Murtaza AKZEL (Zakir), Ersin YİĞİT (Kemençe), Murat EREN (Telkâri), Servet ALTINIŞIK (Bıçakçılık), Alper TÜFEKÇİ (Bıçakçılık), Hüseyin KEMAN (Kanun), Rukiye YEŞİL (Yazmacılık ve Ahşap Baskıcılık), Ergün İLHAN (Zakir) ve Ebubekir ALTIOK (Hüsn-i Hat) katılım sağlamışlardır.


Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemleri” çalışması ile somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının tespiti, değerlendirilmesi, belirli ölçütlere sahip olanların Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıt edilmesi, üretimlerinin teşvik edilmesi ile geleneksel kültürün yaşatılması amaçlanmaktadır. 

2023 yılı Haziran ayı itibariyle, İlimizden farklı icra dallarında otuz dokuz kişi Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sanatçısı Tanıtma Kartı almaya hak kazanmıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, İlimizin kültür hayatına katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını” tespit etme çalışmaları devam etmektedir.