DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Sayısı “Çerkez Peyniri” ve “Abaza Peyniri” Unsurlarının Eklenmesiyle 12’ye Yükseldi.Düzce’nin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsur Sayısı “Çerkez Peyniri” ve “Abaza Peyniri” Unsurlarının Eklenmesiyle 12’ye Yükseldi.

2023 yılı itibariyle 10 olan Düzce “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru” sayımız, 2024 yılında “Abaza Peyniri” ve “Çerkez Peyniri” unsurlarının envanter listesine eklenmesiyle birlikte 12’ye yükseldi.

İlimizin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları 2024 yılı itibariyle; Kaplan Dede Dağı Yağmur Duası, Kabartma Sanatı/Gravür, Savatlı Gümüş İşlemeciliği, Çerkez Kemençesi Yapımcılığı, Aşta ve Aşta Kesme Usulü, Efteni Gölü Efsanesi, Düzce Leperüş Oyunu, Kaldirik Otu, Melengücceği Tatlısı, Sobacılık, Çerkez Peyniri ve Abaza Peyniri’dir.

“Çerkez Peyniri” ve “Abaza Peyniri” Düzce Somut Olmayan Kültürel Miras unsurlarının İlimiz Envanterine kazandırılmasında katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Düzce Adige Kültür Derneği, Düzce Abhaz Kültür Derneği ve Köprübaşı Köyü Adige Kültür Evi Derneği Başkan ve Üyelerine teşekkür ederiz.

“Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Çalışmaları”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinasyonunda illerde oluşturulan “İl Tespit Komisyonları” tarafından yürütülmektedir.

İllerde bulunan “Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonları” yılda iki kez toplanmakta ve Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri ile Yaşayan İnsan Hazinesi Türkiye Ulusal Envanteri için illerinden belirledikleri teklifleri değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne sunmaktadır.

Müdürlüğümüzce bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında, “Düzce Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonu”nca dosyaları hazırlanarak değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilen 12 unsurumuz Bakanlığımızca uygun görülerek “Envanter Listesi”nde kayıt altına alınmıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün, ilimizin kültürel değerlerine katkı sağlayacak olan “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları”nı tespit ve kayıt altına alınması için yürüttüğü çalışmalar ilgili kurumların iş birliği ile devam etmektedir.