DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Koordinasyonunda düzenlenen "Merkez İlçe ve Köy Muhtarlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde, Müdürlüğümüz Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Yaptık.31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri neticesinde köy ve mahalle muhtarı ile ihtiyar heyeti üyesi olarak seçilen görevliler için, Kamu Kurumlarının görev, yetki ve sorumluluk alanlarında karşılaşabilecekleri sorunları gidermek, muhtarlık ve azalık görevlerini mevzuata uygun bir şekilde ifa edebilmelerini sağlamak, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerine rehberlik edip destek olmak amacıyla Valiliğimizce hizmet içi eğitimleri düzenlenmektedir.
Bu çerçevede, Müdürlüğümüz Kültür ve Turizm Şubeleri ve Konuralp Müze Müdürlüğü tarafından, merkez ilçe muhtarlarımız, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisine yönelik, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü, Düzce Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü Konferans Salonunda, Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumluluk alanlarında karşılaşabilecekleri sorunları gidermek ve görevlerini mevzuata uygun bir şekilde ifa edebilmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
Eğitimde gerçekleştirdiğimiz sunumda, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”, “7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Kanun” “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”, “Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras” çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.